محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:

ویلا اجاره ای ۱۲۰۰ متر ۴۸۰ متر زیربنا

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا

2 سال قبل

150 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | باغ ویلا

باغ ویلا

2 سال قبل

150 تومان

باغ ویلا

2 سال قبل

اجاره ویلا استخر آب گرم شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 250

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 250

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا اجاره ای استخر آبگرم و جکوزی

استان خراسان رضوی، کلاته برفی، شاهنامه 34، ایران

متر مربع: 250

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 250

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا ۳۰۰متری شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 100

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 100

باغ ویلا

2 سال قبل

اوایل ویرانی شاندیز ۷۰۰متر

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا اجاره ای کلات

کلات نادری، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا استخر سرپوشیده

شهرک صنعتی فناوریهای برتر، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 150

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 150

باغ ویلا

2 سال قبل

اجاره سوییت ۴۰۰ متری شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 120

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 120

باغ ویلا

2 سال قبل

700,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | باغ ویلا

۵۰۰متر باغ اجاره ای فوق لاکچری شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 250

باغ ویلا

2 سال قبل

700,000 تومان

متر مربع: 250

باغ ویلا

2 سال قبل

اجاره باغ ویلای لاکچری آبگرم شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 350

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 350

باغ ویلا

2 سال قبل

750,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | باغ ویلا

باغ ویلا

2 سال قبل

750,000 تومان

باغ ویلا

2 سال قبل

اجاره باغ ویلای لوکس در شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 200

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 200

باغ ویلا

2 سال قبل

100,000 تومان
baghovilla.com

اجاره باغ ویلا

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 70

باغ ویلا

2 سال قبل

100,000 تومان

متر مربع: 70

باغ ویلا

2 سال قبل

400,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | باغ ویلا

متر مربع: 150

باغ ویلا

2 سال قبل

400,000 تومان

متر مربع: 150

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 250

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 250

باغ ویلا

2 سال قبل

اجاره ویلا

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

ویلا

2 سال قبل

2 سال قبل

18,000,000 تومان
baghovilla.com

۱۸۰۰ متر باغ ویلا شیک هفت تیر

استان خراسان رضوی، مشهد، هفت تیر، ایران

متر مربع: 130

باغ ویلا

2 سال قبل

18,000,000 تومان

متر مربع: 130

باغ ویلا

2 سال قبل

600,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | باغ ویلا

متر مربع: 200

باغ ویلا

2 سال قبل

600,000 تومان

متر مربع: 200

باغ ویلا

2 سال قبل

120,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | باغ ویلا

اجاره باغ ویلا ۵۰۰متر شاهنامه

استان خراسان رضوی، مشهد، شاهنامه 1، ایران

متر مربع: 120

باغ ویلا

2 سال قبل

120,000 تومان

متر مربع: 120

باغ ویلا

2 سال قبل

ویلا باغ اجاره اى در اول جاده گلمکان

گلمکان، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 200

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 200

باغ ویلا

2 سال قبل

اجاره سوئیت ویلا تفریحی

طرقبه، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا

2 سال قبل

150,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | باغ ویلا

باغ ویلا اجاره ای ۷۰۰متر ویرانی

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 80

باغ ویلا

2 سال قبل

150,000 تومان

متر مربع: 80

باغ ویلا

2 سال قبل

700,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | باغ ویلا

۱۷۰۰متر باغ اجاره ای لاکچری

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 600

باغ ویلا

2 سال قبل

700,000 تومان

متر مربع: 600

باغ ویلا

2 سال قبل

600,000 تومان
baghovilla.com

۴۰۰متر باغ فوق لاکچری اجاره ای شاندیز

ابرده، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 350

باغ ویلا

2 سال قبل

600,000 تومان

متر مربع: 350

باغ ویلا

2 سال قبل

اجاره باغ ویلا واستخر ابگرم شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا

2 سال قبل

450,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | باغ ویلا
450,000 تومان

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 200

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 200

باغ ویلا

2 سال قبل

باغ ویلا اجاره ای اوایل جاده شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

متر مربع: 100

باغ ویلا

2 سال قبل

متر مربع: 100

باغ ویلا

2 سال قبل


MahanVilla.com