محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:

ویلا باغ ملکی

بلوارشاهنامه 76روستای محمدآباد

باغ ویلا

1 ساعت قبل

باغ ویلا

1 ساعت قبل

5 ساعت قبل

255,000,000,000 تومان

7 ساعت قبل

7 ساعت قبل

7 ساعت قبل

2,550,000,000 تومان

ویلای ۲۳۰۰ متری با

اول جاده شیر حصار_ چهارراه محمدآباد

باغ ویلا

7 ساعت قبل

2,550,000,000 تومان

باغ ویلا

7 ساعت قبل

2,700,000,000 تومان
2,700,000,000 تومان

باغ ویلا

7 ساعت قبل

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلا

1 روز قبل

820,000,000 تومان

1 روز قبل

250,000,000 تومان

1 روز قبل

450,000,000 تومان

1 روز قبل

2,300,000,000 تومان

باغ ویلا موقعیت

Lorestan Province, Kuh Dasht, شاهنامه یکم، Iran

باغ ویلا

1 روز قبل

2,300,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلا ۷۰۰ متری جاده کاهو

جاده کاهو جلوتراز مجتمع شرکت برق کوچه بعدازخیابان اردیبهشت اواسط کوچه

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلا

1 روز قبل

2,700,000,000 تومان
2,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلای دوبلکس فروشی

جاده کلات کیلومتر هشت نرسیده به فرخد

باغ ویلا

1 روز قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

350,000,000 تومان

ویلا باغ ۹۰۰ متری

اول جاده شیر حصار بعد حلوا شکری سیمرغ وروستای چنار سوخته مجتمع سلما

باغ ویلا

2 روز قبل

350,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ داخل مجتمع وسط روستا

ابتدای ورودی دره اخلمدیاس۳

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ ویلا

2 روز قبل

2 روز قبل

180,000,000 تومان
180,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

800,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

800,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

2,840,000,000 تومان

باغ

2 روز قبل

2,840,000,000 تومان

2 روز قبل

باغ ویلا فروشی

چاهشک انتهای باغبان 10 کوچه اقاقیا

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ ویلا

2 روز قبل

600,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

600,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

2 روز قبل

500,000,000 تومان

باغ ویلا شیک

کلاکوب جنب اراضی نیروی انتظامی

باغ ویلا

2 روز قبل

500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

2 روز قبل

2 روز قبل

11,111,111,111 تومان
11,111,111,111 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

هزار متر.اوایل مجتمع ویلایی پاتریس

آدرس کیلومتر ۲۰ جاده سنتو. ورودی شیرحصار

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

880,000,000 تومان

باغ ویلا حاشیه جاده سنتو

بعدازرضویه بعدازکمربندسبز نرسیده به عسکریه سمت راست مجتمع قنبری

باغ ویلا

3 روز قبل

880,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلای ۲۵۰۰ متری شیک و مرتب برای سکونت

جاده سنتو به سمت قوچان بعد از سه راه فردوسی ،بعد از شیرحصار پل بهارستان خیابان زنبق

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

420,000,000 تومان
420,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا ۱۱۵۰متری در مجتمع ویلایی چناران

۵کیلومتر بعد از چناران حاشیه جاده سنتو

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

650,000,000 تومان

ویلا ۱۲۰۰ متری فول

۵ کیلومتری ارامگاه فردوسی منطقه ییلاقی خوشدره

باغ ویلا

3 روز قبل

650,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

3 روز قبل

3 روز قبل

1,550,000,000 تومان

باغ ویـلا ۱۰۰۰ متر فـول

جاده شیر حصار ، روستای پایین ده

باغ ویلا

3 روز قبل

1,550,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

2,300,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

2,300,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا با امکانات کامل

روستای عسگریه جنب روستای خان سعادت

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل


MahanVilla.com