مقایسه

چیدمان:
12,000,000,000 تومان

باغ ویلا در شاهنامه

بلوار شاهنامه/از حاشیه بلوار قطعه دوم

باغ ویلا

9 ساعت قبل

12,000,000,000 تومان

باغ ویلا

9 ساعت قبل

1,350,000,000 تومان

باغ ویلا در شاهنامه

شاهنامه 18/ابتدای روستای شاهراه/علی اباد

باغ ویلا

10 ساعت قبل

1,350,000,000 تومان

باغ ویلا

10 ساعت قبل

1,900,000,000 تومان

باغ ویلا در مجتمع پردیسان

جاده کاهو/مجتمع پردیسان/انتهای خیابان شقایق

باغ ویلا

10 ساعت قبل

1,900,000,000 تومان

باغ ویلا

10 ساعت قبل

2,500,000,000 تومان

باغ ویلا در دولت اباد

دولت اباد/داخل مجتمع پاس

باغ ویلا

12 ساعت قبل

2,500,000,000 تومان

باغ ویلا

12 ساعت قبل

750,000,000 تومان

باغ ویلا

شاهنامه 76/روستای محمد اباد/کوچه سپهر

باغ ویلا

12 ساعت قبل

750,000,000 تومان

باغ ویلا

12 ساعت قبل

1,950,000,000 تومان

باغ ویلا

چهارفصل/بعد از نیروگاه توس

باغ ویلا

13 ساعت قبل

1,950,000,000 تومان

باغ ویلا

13 ساعت قبل

1,200,000,000 تومان

باغ ویلا

شاندیز/امام رضای 1

باغ ویلا

14 ساعت قبل

1,200,000,000 تومان

باغ ویلا

14 ساعت قبل

2,600,000,000 تومان

باغ ویلا

شاهنامه 36/خیابان نیلوفر

باغ ویلا

1 روز قبل

2,600,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا در مجتمع پاس

دولت اباد/مجتمع پاس(کارکنان نیرو انتظامی)

باغ ویلا

1 روز قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا در شاهنامه

شاهنامه 76/بعد از کوچه گلایل/حاشیه خیابان

باغ ویلا

1 روز قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,300,000,000 تومان

باغ ویلا

جاده کلات/روستای کلاکوب/خیابان بتن/نبش خیابان گوهر هشتم

باغ ویلا

1 روز قبل

1,300,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا

گلمکان/کوچه باغ

باغ ویلا

1 روز قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

3,300,000,000 تومان

باغ ویلا

عسگریه/ولیعصر 7/کنار چاه موتور اب

باغ ویلا

1 روز قبل

3,300,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

2,300,000,000 تومان

باغ ویلا شیک

سه راه دانش/توس 75/روستای پرکند اباد

باغ ویلا

2 روز قبل

2,300,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

اول جاده گنبدواز/روستای خرم اباد

باغ ویلا

2 روز قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا در عسگریه

عسگریه/جاده بازمرگان/اول خیابان لاله

باغ ویلا

2 روز قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

3,600,000,000 تومان

باغ ویلا

جاده سنتو/ پشت حاشیه جاده سنتو/به سمت بازمرگان

باغ ویلا

2 روز قبل

3,600,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

2,000,000,000 تومان

باغ ویلا

جاده کلات/روستای بهار/جنب چاه موتور خرم اباد

باغ ویلا

3 روز قبل

2,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

1,550,000,000 تومان

باغ ویلا

بین کاهو و دولت اباد/جاده سیدان/گوهر دشت 7/خیابان بهار

باغ ویلا

3 روز قبل

1,550,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

شاهنامه 76/قبل از روستای دهشک/حاشیه اسفالت

باغ ویلا

3 روز قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

1,150,000,000 تومان

باغ .کلبه چوبی

انتهای طبرسی شالی/روستای برج اباد

باغ ویلا

3 روز قبل

1,150,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

2,500,000,000 تومان

باغ ویلا

پیچ ساغروان/جنب پمپ بنزین(پشت حاشیه آسفالت جاده سنتو)

باغ ویلا

4 روز قبل

2,500,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

600,000,000 تومان

باغ ویلا

شاندیز/سر آسیاب

باغ ویلا

4 روز قبل

600,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

2,500,000,000 تومان

باغ ویلا

شاهنامه 76/دوراهی سمت چپ

باغ ویلا

1 هفته قبل

2,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,800,000,000 تومان

باغ ویلا

شاهنامه 76/روستای دهشک

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,800,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

شاهنامه 76/دهشک بعد از کوچه گلایل/حاشیه خیابان

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

2,345,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

2,345,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,190,000,000 تومان

باغ ویلا

عسگریه/روستای شاهین قلعه/امام رضای 4

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,190,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

شاهنامه 14/خیابان انقلاب

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

15,000,000,000 تومان

باغ ویلا

شاندیز/شهرک صنعتی/ثامن

باغ ویلا

1 هفته قبل

15,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

5,800,000,000 تومان

باغ ویلا

ساغروان/جاده سیدان/مجتمع گوهر دشت

باغ ویلا

1 هفته قبل

5,800,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,100,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری

جاده گلمکان/گلستان 4/خیابان گلریز

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,100,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

روستای عسگریه/خیابان لاله

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,200,000,000 تومان

باغ ویلا

بزرگراه اسیایی/رضویه/رضوان 15

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,200,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,400,000,000 تومان

باغ ویلا

جاده کلات/انتهای 22 بهمن/کلاکوب

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,400,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

5,200,000,000 تومان

باغ ویلا لاکچری

بعد از سه راه فردوسی/شیرحصار/جنب روستای چنار سوخته

باغ ویلا

1 هفته قبل

5,200,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

12,000,000,000 تومان

باغ ویلا دوبلکس

شاندیز/بعداز روستای ابراهیم خان/گراخک

باغ ویلا

1 هفته قبل

12,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

530,000,000 تومان

باغ ویلا

روستای کلاکوب

باغ ویلا

1 هفته قبل

530,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

جاده قدیم/روستای عسگریه/عسگریه 24

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,600,000,000 تومان

باغ ویلا

عارفی/عارفی 14

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,600,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,600,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,600,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,700,000,000 تومان

باغ ویلا خاص

شاهنامه 14/خیابان بهارستان/روستای احمد اباد/بعثت 4

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,200,000,000 تومان

باغ ویلا

کاهو(حاشیه جاده کاهو)/مجموعه شرکت برق

باغ ویلا

1 هفته قبل

3,200,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

2,000,000,000 تومان

باغ ویلا

شاهنامه 76/شقایق شمالی

باغ ویلا

2 هفته قبل

2,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا شیک

ناظریه/ناظریه 8/نیلوفر

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

قبل از چناران/روستای زناقل/گل یاس

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

4,200,000,000 تومان

باغ ویلا شیک

کمربند سبز مشهد/اولین دوربرگردان به سمت مشهد/امینیه 8/شاندیز 10/اولین کوچه سمت راست

باغ ویلا

2 هفته قبل

4,200,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

7,500,000,000 تومان

باغ ویلا در رضویه

حاشیه جاده قدیم/رضویه/کوچه رضوان

باغ ویلا

2 هفته قبل

7,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,800,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,800,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل


MahanVilla.com