محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا اجاره شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

اجاره باغ ویلا ۵۰۰متری دربلوار شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

اجاره باغ ویلا شاندیز،

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

اجاره باغ ویلا اوایل شاهنامه ۳۶

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

ویلا آبگرم شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

اجاره باغ ویلاشیک عسگریه

عسکریه، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

ویلا ۱۲۰۰متر شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 480 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 480 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

اجاره باغ ویلا

سه راه فردوسی، Iran

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 220 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 220 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

ویلای آب گرم در شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 360 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 360 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا۱۰۰۰متر کورده

کورده، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

اجاره باغ ویلا

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 160 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

زیربنا: 160 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

اجاره باغ ویلا دوراهی

سرزمین موج های خروشان، Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

اجاره باغ ویلا شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا

2 هفته قبل

زیربنا: 25 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

زیربنا: 25 متر مربع

باغ ویلا

2 هفته قبل

اجاره روزانه ویلا

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا

2 هفته قبل

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

3 هفته قبل

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا اجاره ای شاهنامه توس

استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار شاهنامه، ایران

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا اجاره ای اوایل جاده شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

3 هفته قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

3 هفته قبل

150,000 تومان

اجاره باغ ۱۳۰متر زیربنا شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

زیربنا: 130 متر مربع

باغ ویلا

3 هفته قبل

150,000 تومان

زیربنا: 130 متر مربع

باغ ویلا

3 هفته قبل

اجاره باغ وویلا درشاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

390,000 تومان

باغ ویلا اجاره ای جاده شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

3 هفته قبل

390,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

اجاره باغ ویلا

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

3 هفته قبل

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

3 هفته قبل

اجاه باغ ویلا روزانه سونا جکوزی

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

ویلا وعمارت اجاره ای

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

400 تومان

اجاره باغ ویلا شاهنامه

مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

4 هفته قبل

400 تومان

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

4 هفته قبل

اجاره باغ ویلا نزدیک روبروی دیزدر

مجتمع اقامتی و تفریحی دیزدر، مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ ویلا

1 ماه قبل

200,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | خرید باغ ویلا مشهد | باغ ویلا در مشهد | باغ ویلا

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

200,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

ویلاو باغ و عمارت با مجموعه آبی کامل

استان خراسان رضوی، مشهد، چاهشک، ایران

زیربنا: 800 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

زیربنا: 800 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

200,000 تومان

اجاره باغ ویلا

استان خراسان رضوی، بلوار توس، ایران

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

200,000 تومان

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

300,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | خرید باغ ویلا مشهد | باغ ویلا در مشهد | باغ ویلا

اجاره باغ ویلا

سه راه فردوسی، ایران

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

300,000 تومان

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

اجاره باغ ویلا روزانه هفتگی ماهانه

استان خراسان رضوی، بلوار توس، ایران

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ ویلا

1 ماه قبل

زیربنا: 210 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

زیربنا: 210 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ ویلا اجاره ای

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ ویلا

1 ماه قبل

500,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | خرید باغ ویلا مشهد | باغ ویلا در مشهد | باغ ویلا

باغ اجاره ای

سه راه فردوسی، ایران

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

500,000 تومان

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

اجاره باغ ویلا بصورت روزانه

گلبهار، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ ویلا

1 ماه قبل

150,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | خرید باغ ویلا مشهد | باغ ویلا در مشهد | باغ ویلا

باغ ویلا

چناران، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 ماه قبل

150,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ ویلا استخرآب گرم ۱۰۰۰مترشاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ ویلا

1 ماه قبل

۲۰۰۰متر اجاره ویلا,, شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

زیربنا: 600 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

زیربنا: 600 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

300,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | خرید باغ ویلا مشهد | باغ ویلا در مشهد | باغ ویلا

باغ ویلا اجاره ای

‫شهرک ناظریه‬‎، استان خراسان رضوی، ایران

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

300,000 تومان

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

ویلا شاندیز ۱۲۰۰ متر ۴۸۰ متر زیربنا

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

زیربنا: 480 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

زیربنا: 480 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

400,000 تومان
باغ ویلا مشهد | اجاره باغ ویلا مشهد | خرید باغ ویلا مشهد | باغ ویلا در مشهد | باغ ویلا

باغ ویلا شیک و تمیز در چهارفصل (اجاره روزانه)

چهارفصل، مشهد، استان خراسان رضوی، ایران

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

400,000 تومان

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ اجاره ی اوایل شاهنامه

استان خراسان رضوی، مشهد، بلوار شاهنامه، ایران

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ ویلا

1 ماه قبل

اجاره باغ ویلا در شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 ماه قبل

باغ ویلا

1 ماه قبل