محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:
250,000 تومان

اجاره باغ ویلا خانه طرقبه

طرقبه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

12 ساعت قبل

250,000 تومان

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

12 ساعت قبل

350,000 تومان

باغ اجاره ای نزدیک

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

350,000 تومان

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

اجاره باغ ویلا روبه روی دیزدر

مجتمع اقامتی و تفریحی دیزدر، Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

13 ساعت قبل

باغ ویلا

13 ساعت قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

350,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

350,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

اجاره باغ ویلا

‫شهرک ناظریه‬‎، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 140 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 140 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

استخر اب گرم

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلا

1 روز قبل

200,000 تومان

اجاره باغ ویلا شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

200,000 تومان

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 85 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 85 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

350,000 تومان
350,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

400,000 تومان

اجاره باغ ویلا خانه طرقبه

طرقبه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

400,000 تومان

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

6,000,000 تومان

ویلا در شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

5 روز قبل

6,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

اجاره باغ ویلا شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

باغ ویلا مبله

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

250,000 تومان
250,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 350 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 350 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا اجاره ای چاهشک

چاهشک، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا سراه فردوسی شاهنامه ۳۶

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 85 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 85 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا اجاره ای درشاهنامه ۵۱

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

500,000 تومان

۵۰۰ متری شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

500,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا اجاره ای دلنشین

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

350,000 تومان

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

350,000 تومان

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ اجاره ای سه راه فردوسی استخر آبگرم

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 85 متر مربع

ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 85 متر مربع

ویلا

1 هفته قبل

500,000 تومان

باغ ویلا ۶۰۰ متری

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

500,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ۳۰۰۰متری

Razavi Khorasan Province, Mashhad, خیابان توس 91، Iran

زیربنا: 40 متر مربع

باغ

1 هفته قبل

زیربنا: 40 متر مربع

باغ

1 هفته قبل

250,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

250,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

300,000 تومان

سر دو نبش دربست

مشهد، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 125 متر مربع

ویلا

2 هفته قبل

300,000 تومان

زیربنا: 125 متر مربع

ویلا

2 هفته قبل

ویلا اجاره ای شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

ویلا

2 هفته قبل

2 هفته قبل

زیربنا: 280 متر مربع

باغ

2 هفته قبل

زیربنا: 280 متر مربع

باغ

2 هفته قبل

زیربنا: 140 متر مربع

ویلا

2 هفته قبل

زیربنا: 140 متر مربع

ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا

3 ماه قبل

باغ ویلا

3 ماه قبل

اجاره روزانه باغ ویلا

مشهد، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

3 ماه قبل

باغ ویلا

3 ماه قبل

باغ ویلا

3 ماه قبل

باغ ویلا

3 ماه قبل

اجاره ی باغ ویلا شاهنامه(مشهد) دوبلکس استخر

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

3 ماه قبل

باغ ویلا

3 ماه قبل

180,000 تومان

اجاره باغ ویلا توس ۹۷

Razavi Khorasan Province, Mashhad, خیابان توس 97، Iran

باغ ویلا

3 ماه قبل

180,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

3 ماه قبل

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

3 ماه قبل

اجاره باغ ویلا

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

3 ماه قبل

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

3 ماه قبل


MahanVilla.com