محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:
800,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

800,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

800,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

800,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,000,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

10 ماه قبل

1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

10 ماه قبل

خریدار باغ ویلا شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 سال قبل

باغ ویلا

1 سال قبل

280,000,000 تومان
baghovilla.com

خریدار باغ ویلا شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 سال قبل

280,000,000 تومان

باغ ویلا

1 سال قبل

300,000,000 تومان
baghovilla.com

خریدار باغ ویلا در شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 سال قبل

300,000,000 تومان

باغ ویلا

1 سال قبل

400,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا حاشیه جاده سنتو

شهرک امام هادی مشهد استان خراسان رضوی IR

باغ ویلا

1 سال قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا

1 سال قبل

خریدار باغ ویلا

استان خراسان رضوی، مشهد، جاده سنتو، ایران

باغ ویلا

1 سال قبل

باغ ویلا

1 سال قبل

200,000,000 تومان
baghovilla.com

خریدار باغ

استان خراسان رضوی، بلوار توس، ایران

باغ ویلا

1 سال قبل

200,000,000 تومان

باغ ویلا

1 سال قبل

1,500,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا ۱۰۰۰متر

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

1 سال قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 سال قبل

300,000,000 تومان
baghovilla.com

متر مربع: 700

باغ ویلا

1 سال قبل

300,000,000 تومان

متر مربع: 700

باغ ویلا

1 سال قبل

300,000,000 تومان
baghovilla.com
300,000,000 تومان

باغ ویلا

1 سال قبل

باغ ویلای ۵۰۰متری درشاندیز نیازمندیم

طرقبه، استان خراسان رضوی، ایران

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

1 سال قبل

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

1 سال قبل

درخواست خانه ویلایی در شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

تعداد تخت ها: 2متر مربع: 170

باغ ویلا

1 سال قبل

تعداد تخت ها: 2متر مربع: 170

باغ ویلا

1 سال قبل

3,000,000 تومان
baghovilla.com

تعداد تخت ها: 3

باغ ویلا

1 سال قبل

3,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 3

باغ ویلا

1 سال قبل

100,000,000 تومان
baghovilla.com

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

1 سال قبل

100,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

1 سال قبل

اجاره سالانه باغ ویلا

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

تعداد تخت ها: 2متر مربع: 100

باغ ویلا

1 سال قبل

تعداد تخت ها: 2متر مربع: 100

باغ ویلا

1 سال قبل


MahanVilla.com