محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:
1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

خریدار باغ ویلا شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

7 ماه قبل

باغ ویلا

7 ماه قبل

280,000,000 تومان

خریدار باغ ویلا شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

8 ماه قبل

280,000,000 تومان

باغ ویلا

8 ماه قبل

300,000,000 تومان

خریدار باغ ویلا در شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

9 ماه قبل

300,000,000 تومان

باغ ویلا

9 ماه قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا حاشیه جاده سنتو

شهرک امام هادی مشهد استان خراسان رضوی IR

باغ ویلا

10 ماه قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا

10 ماه قبل

خریدار باغ ویلا

استان خراسان رضوی، مشهد، جاده سنتو، ایران

باغ ویلا

10 ماه قبل

باغ ویلا

10 ماه قبل

200,000,000 تومان

خریدار باغ

استان خراسان رضوی، بلوار توس، ایران

باغ ویلا

10 ماه قبل

200,000,000 تومان

باغ ویلا

10 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۰۰۰متر

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

10 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

10 ماه قبل

300,000,000 تومان

زیربنا: 700 متر مربع

باغ ویلا

10 ماه قبل

300,000,000 تومان

زیربنا: 700 متر مربع

باغ ویلا

10 ماه قبل

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

باغ ویلا

10 ماه قبل

باغ ویلای ۵۰۰متری درشاندیز نیازمندیم

طرقبه، استان خراسان رضوی، ایران

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

10 ماه قبل

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

10 ماه قبل

درخواست خانه ویلایی در شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

تعداد تخت ها: 2زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

10 ماه قبل

تعداد تخت ها: 2زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

10 ماه قبل

3,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 3

باغ ویلا

10 ماه قبل

3,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 3

باغ ویلا

10 ماه قبل

100,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

10 ماه قبل

100,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

10 ماه قبل

اجاره سالانه باغ ویلا

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

تعداد تخت ها: 2زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

10 ماه قبل

تعداد تخت ها: 2زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

10 ماه قبل


MahanVilla.com