محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:
1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

خریدار باغ ویلا شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

280,000,000 تومان

خریدار باغ ویلا شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

6 ماه قبل

280,000,000 تومان

باغ ویلا

6 ماه قبل

300,000,000 تومان

خریدار باغ ویلا در شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

6 ماه قبل

300,000,000 تومان

باغ ویلا

6 ماه قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا حاشیه جاده سنتو

شهرک امام هادی مشهد استان خراسان رضوی IR

باغ ویلا

7 ماه قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا

7 ماه قبل

خریدار باغ ویلا

استان خراسان رضوی، مشهد، جاده سنتو، ایران

باغ ویلا

7 ماه قبل

باغ ویلا

7 ماه قبل

200,000,000 تومان

خریدار باغ

استان خراسان رضوی، بلوار توس، ایران

باغ ویلا

7 ماه قبل

200,000,000 تومان

باغ ویلا

7 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۰۰۰متر

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

باغ ویلا

7 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

7 ماه قبل

300,000,000 تومان

زیربنا: 700 متر مربع

باغ ویلا

7 ماه قبل

300,000,000 تومان

زیربنا: 700 متر مربع

باغ ویلا

7 ماه قبل

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

باغ ویلا

7 ماه قبل

باغ ویلای ۵۰۰متری درشاندیز نیازمندیم

طرقبه، استان خراسان رضوی، ایران

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

7 ماه قبل

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

7 ماه قبل

درخواست خانه ویلایی در شاندیز

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

تعداد تخت ها: 2زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

7 ماه قبل

تعداد تخت ها: 2زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

7 ماه قبل

3,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 3

باغ ویلا

7 ماه قبل

3,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 3

باغ ویلا

7 ماه قبل

100,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

7 ماه قبل

100,000,000 تومان

تعداد تخت ها: 2

باغ ویلا

7 ماه قبل

اجاره سالانه باغ ویلا

شاندیز، استان خراسان رضوی، ایران

تعداد تخت ها: 2زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

7 ماه قبل

تعداد تخت ها: 2زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

7 ماه قبل