محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:

22 ساعت قبل

1,400,000,000 تومان

فروش۱۵۰۰ متر باغ ویلا

جاده سنتو ابتدای جاده شیر حصار

باغ

22 ساعت قبل

1,400,000,000 تومان

22 ساعت قبل

300,000,000 تومان

باغ ویلا

22 ساعت قبل

300,000,000 تومان

باغ ویلا

22 ساعت قبل

1,500,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

22 ساعت قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

22 ساعت قبل

760,000,000 تومان
760,000,000 تومان

باغ ویلا

22 ساعت قبل

باغی مسکونی

شاندیز -امام رضا ۱ -روستای سوران

باغ ویلا

22 ساعت قبل

باغ ویلا

22 ساعت قبل

1,100,000,000 تومان
1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

22 ساعت قبل

700,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

23 ساعت قبل

700,000,000 تومان

باغ ویلا

23 ساعت قبل

2,600,000,001 تومان
2,600,000,001 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

680,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

680,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

۵ کیلومتر مانده به گلبهار کارخانه راد فرمان نیستان کلاته تلکی

باغ ویلا

5 روز قبل

1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

270,000,000 تومان
270,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

470,000,000 تومان

باغ ویلا شیک و تمیز

روستای زاک پشت آرامگاه فردوسی..

باغ ویلا

6 روز قبل

470,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

3,500,000,000 تومان
3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

1,600,000,000 تومان
1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

550,000,000 تومان
550,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

120,000,000 تومان

باغ ویلا ملکی آب پروانه دا آماده نزدیک بافت روستا

آرامگاه فردوسی ۷کیلومتر بعد روستای زاک

باغ ویلا

6 روز قبل

120,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

950,000,000 تومان
baghovilla.com
950,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

باغ ویلا

7 روز قبل

باغ ویلا

7 روز قبل

680,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

680,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

2,000,000,000 تومان

باغ ویلا ۹۰۰متری دو خواب

سه راهی فردوسی شاه نامه ۱۴.حاشیه جاده قدیم قوچان روبروی روستای رضویه

باغ

2 هفته قبل

2,000,000,000 تومان

2 هفته قبل

430,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

430,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2 هفته قبل

720,000,000 تومان

2 هفته قبل

1,000,000,000 تومان

باغ

2 هفته قبل

1,000,000,000 تومان

2 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

900,000,000 تومان
900,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

800,000,000 تومان
800,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

880,000,000 تومان

فروش ملک به متراژ ۳۰۰۰م. چناران

جاده جوکار روستای ملی از چناران تا روستا ۸ کیلومتر

باغ ویلا

2 هفته قبل

880,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,000,000,000 تومان

باغ

شاهنامه76

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

590,000,000 تومان

باغ ویلا۱۰۰۰متری

آرامگاه فردوسی روستای ماریان

باغ ویلا

2 هفته قبل

590,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

970,000,000 تومان

باغ ویلا

بلوار شاهنامه شاهنامه 76

باغ ویلا

2 هفته قبل

970,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

900,000,000 تومان
900,000,000 تومان

2 هفته قبل

390,000,000 تومان

باغ وویلا ۸۰۰متر یک اتاق یک ساعت آب مدار ملکی

شاهنامه ۷۶ محمد آباد قدس، قدس ۳، شقایق ۴

باغ ویلا

2 هفته قبل

390,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,200,000,000 تومان

2 هفته قبل

211,000,000 تومان
211,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا ۸۰۰ متری انقلاب فول

✔آدرس اطراف آرامگاه فردوسی بین زاک ماریان

باغ

2 هفته قبل

2 هفته قبل

880,000,000 تومان

فروش ملک به متراژ ۳۰۰۰م. چناران

چناران جاده جوکار روستای ملی

باغ ویلا

2 هفته قبل

880,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ فروشی‌.باغ استخر سرپوشیده

شاهنامه۷۶ به سمت دهشک حاشیه کوچه گلایل

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,350,000,000 تومان
1,350,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل


MahanVilla.com