محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:

باغ ویلا فروشی شاهنامه ۷۶

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلا

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 50 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 50 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

منزل ویلایی جاده کلات سند ششدانگ

Razavi Khorasan Province, Mashhad, Kuy-e-Golshad, جاده کلات، Iran

زیربنا: 141 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 141 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلا

چهچهه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

بولوارشاهنامه باغ ویلا ۵٠٠ متری

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

800,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

800,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

750,000 تومان

باغ ویلا در جاده قوچان-چهارفصل

چهارفصل، Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

750,000 تومان

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلا ۱۱۰۰متری شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ فروشی ۱۵۰۰متری بلوارتوس

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

زیربنا: 50 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 50 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ،مجتمع ویلایی گلها

کارخانه کاشی فیروزه، مشهد، Iran

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

1,100,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلای ۵۰۰ متری

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ با درختان چندین ساله

ساغروان، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ

2 روز قبل

2 روز قبل

باغ فروشی شاهنامه ٨۰

Razavi Khorasan Province, Tous, گوارشک، Iran

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

3,200,000,000 تومان

باغ ۵۵۰۰متری ششدانگ شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 180 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

3,200,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

ویلایی ۴۰۰ متری

Razavi Khorasan Province, Mashhad, Kuy-e-Golshad, جاده کلات، Iran

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ ویلا ۲۰۰۰ متری ,شاهنامه سند ملکی

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

ویلا گلبهار

گلبهار، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

285,000,000 تومان

باغ ویلا

گلبهار، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

285,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

2,800,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

2,800,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

750,000,000 تومان

باغ ۱۰۰۰ متری در عسکریه

عسکریه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 140 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

750,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلایی

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

270,000,000 تومان

باغ در روستای عسکریه

عسکریه، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ

3 روز قبل

270,000,000 تومان

3 روز قبل

450,000,000 تومان

باغ ویلا سنددار

گلبهار، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

450,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

باغچه نقلی روستای لقمانی توس ۹۷

Razavi Khorasan Province, Mashhad, خیابان توس 97، Iran

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ

سه راه فردوسی، Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ شاهنامه ۸۰

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 65 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 65 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

600,000,000 تومان

فروش باغ رویایی وزیبا

‫شهرک ناظریه‬‎، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

600,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

250,000,000 تومان

باغ ویلای زیبا

گلمکان، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

250,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

3,300,000,000 تومان

چهار فصل/۲۳۰۰متر/باغ ویلا

چهارفصل، Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 350 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

3,300,000,000 تومان

زیربنا: 350 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

750,000,000 تومان

ویلا ۱۰۰۰ متری

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

750,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

۲۰۰۰متر باغ سند ششدانگ

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

580,000,000 تومان

ویلا ناظریه

‫شهرک ناظریه‬‎، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

580,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ کلاکوب

کلاکوب، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

ویلا فروشی گلمکان

گلمکان، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

300,000,000 تومان

ویلا عسگریه سنددار

عسکریه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

300,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا شاندیز ۸۵۰ متر

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۲۵۰ متری

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

4,000,000,000 تومان

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

1,250,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,250,000,000 تومان

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

ویلای فروشی شاهنامه فردوسی

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

550,000 تومان

باغ ویلای سه هزار متری فروش

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

550,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

مشهد، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,700,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

650,000,000 تومان

باغ ویلا شیک و نوساز

چهچهه، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

650,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

800,000,000 تومان

باغ ویلای ۱۳۵۰متری شاندیز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 130 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

800,000,000 تومان

زیربنا: 130 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل