محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:
3,000,000,000 تومان

باغ

1 هفته قبل

3,000,000,000 تومان

1 هفته قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ۵۱۰ متری در بوستان

بلوار توس/توس 169/بوستان

باغ

1 هفته قبل

1,100,000,000 تومان

1 هفته قبل

2,100,000,000 تومان

باغ ویلا ۵۰۰ متری در شاهنامه ۷۶

شاهنامه 76/دهشک/مجتمع فولاد

باغ ویلا

1 هفته قبل

2,100,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

13,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

13,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

19,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

19,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2,200,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2,200,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا ۱۵۰۰ متری شهرک ویلایی گلستان

شاهنامه/شهرک ویلایی گلستان 9/شبنم

باغ ویلا

2 هفته قبل

باغ ویلا

2 هفته قبل

8,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

8,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

12,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

12,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

زمین ۴۰۰۰ متری در شهرک گلستان

شاهنامه/شهرک ویلایی گلستان

زمین

2 هفته قبل

2 هفته قبل

3 هفته قبل

25,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

25,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

4,500,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۰۰۰متری در جاده سنتو

جاده سنتو/کوچه پارمیدا/زعفرانیه

باغ ویلا

3 هفته قبل

4,500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا ۶ هزار متری شهرک گلستان

شاهنامه/شهرک ویلایی گلستان

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

3,400,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3,400,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

9,000,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۵۰۰متری شهرک گلستان

شاهنامه/شهرک ویلایی گلستان

باغ ویلا

3 هفته قبل

9,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

9,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

9,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

20,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

20,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری درگلستان

شاهنامه/شهرک گلستان/زعفرانیه

باغ ویلا

3 هفته قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

20,000,000,000 تومان

زمین

3 هفته قبل

20,000,000,000 تومان

3 هفته قبل

6,000,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در مجتمع باران

جاده قدیم قوچان/ناظریه/مجتمع باران

باغ ویلا

3 هفته قبل

6,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

20,000,000,000 تومان

باغ ویلای یک هکتاری در جاده قدیم قوچان

جاده قدیم قوچان/بعد از حلوا شکری سیمرغ

باغ ویلا

4 هفته قبل

20,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

8,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

8,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

2,100,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

2,100,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

6,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

6,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا ۷۰۰ متری عسگریه

جاده سنتو/امینیه/عسگریه

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,100,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,100,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,100,000,000 تومان

باغ ویلا ۴۸۰ متری مجتمع گلها

جاده قدیم قوچان/مجتمع گلها

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,100,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

2,800,000,000 تومان
baghovilla.com

زمین ۷۲۰ متری در چهار فصل

جاده قدیم قوچان/چهار فصل

زمین

1 ماه قبل

2,800,000,000 تومان

1 ماه قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,850,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,850,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

5,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

5,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

4,600,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری مجتمع کوروش

جاده سنتو/ناظریه/چهار راه عسگریه/مجتمع کوروش

باغ ویلا

1 ماه قبل

4,600,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,900,000,000 تومان

باغ ویلا ۸۷۰ متری در مجتمع رز

جاده قدیم قوچان/رضویه/مجتمع رز

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,900,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,400,000,000 تومان

باغ ویلا ۵۰۰ متری در مجتمع ویلایی چهار فصل

جاده سنتو/بعد از نیروگاه توس/مجتمع ویلایی چهار فصل

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,400,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

9,500,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۰۰۰ متری در سازمان اب

شاهنامه/شهرک ویلایی سازمان اب

باغ ویلا

1 ماه قبل

9,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

12,000,000,000 تومان

باغ ویلا ۵۰۰ متری سازمان اب

جاده قدیم قوچان/سازمان اب/خیابان عطار

باغ ویلا

1 ماه قبل

12,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,350,000,000 تومان

باغ ویلا ۵۰۰ متری در شیرحصار

جاده قدیم قوچان/جاده شیر حصار/روستای چهچهه

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,350,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,300,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,300,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

4,800,000,000 تومان

باغ

1 ماه قبل

4,800,000,000 تومان

1 ماه قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,250,000,000 تومان

باغچه۵۰۰ متری در جاده قدیم

جاده قدیم قوچان/ناظریه/مجتمع شقایق

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,250,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا۵۰۰ متری در جاده قدیم

جاده قدیم قوچان/جنب نیروگاه توس/مجموعه باغستان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

7,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

7,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل


MahanVilla.com