محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:

باغ ویلا

سه راه فردوسی، Iran

زیربنا: 65 متر مربع

باغ ویلا

2 ساعت قبل

زیربنا: 65 متر مربع

باغ ویلا

2 ساعت قبل

باغ ویلایی شاهنامه ۷۶

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

2 ساعت قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

2 ساعت قبل

باغ ویلا درخت بید

طرقبه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

2 ساعت قبل

زیربنا: 200 متر مربع

باغ ویلا

2 ساعت قبل

باغ ویلا فروشی شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

5 ساعت قبل

باغ ویلا

5 ساعت قبل

باغ شاهنامه ۳۶

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

6 ساعت قبل

زیربنا: 300 متر مربع

باغ ویلا

6 ساعت قبل

ویلای بسیار قشنگ و شیک

رضویه، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

6 ساعت قبل

باغ ویلا

6 ساعت قبل

470,000,000 تومان

باغ ویلا شیک و نزدیک

Razavi Khorasan Province, Mashhad, Shahrak-e-Danesh, توس 75، Iran

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

7 ساعت قبل

470,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

7 ساعت قبل

840,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر مربع

باغ ویلا

7 ساعت قبل

840,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر مربع

باغ ویلا

7 ساعت قبل

باغ ویلا

7 ساعت قبل

باغ ویلا

7 ساعت قبل

7 ساعت قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

8 ساعت قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

8 ساعت قبل

۱۱۰۰مترباغ در ناظریه ۸خیابان نیلوفر

‫شهرک ناظریه‬‎، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 20 متر مربع

باغ

8 ساعت قبل

زیربنا: 20 متر مربع

باغ

8 ساعت قبل

باغ ویلا شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 240 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 240 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

ویلا شاندیز ۴۷۰متری

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلای فروشی

عسکریه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

2,500,000,000 تومان

باغ ویلا چوبکاری ۱۰۰۰ متری

گلبهار، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

2,500,000,000 تومان

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

1 روز قبل

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 170 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

175,000,000 تومان

باغ و ویلا

‫شهرک ناظریه‬‎، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

175,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

600,000,000 تومان

باغ

Razavi Khorasan Province, Deh Gheibi, عارفی جاده، Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

600,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 87 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 87 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

380,000,000 تومان

باغ ویلا ١١٠٠متر در ساغروان

ساغروان، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

380,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ ویلا فروشی یا معاوضه با ماشین

چشمه گیلاس، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

ویلا اماده شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ ویلا فروشی سه راه فردوسی

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ ویلا

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 140 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 140 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

400,000,000 تومان

باغ

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

2 روز قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ حاشیه جاده به اباد

ساغروان، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ

3 روز قبل

950,000,000 تومان

3 روز قبل

1,700,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

1,700,000,000 تومان

زیربنا: 250 متر مربع

باغ ویلا

3 روز قبل

200,000,000 تومان

باغ ۷۰۰ متری توس ۹۷ روستای لغمانی

Razavi Khorasan Province, Mashhad, خیابان توس 97، Iran

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

200,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

ویلا۸۰۰متری دارای آب برق گاز

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

فروش باغ ویلا

طرقبه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

باغچه جمع و جور زشک

زشک، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ

5 روز قبل

5 روز قبل

570,000,000 تومان

باغ

5 روز قبل

570,000,000 تومان

5 روز قبل

باغ ویلا شیک داخل مجتمع

چهارفصل، Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 115 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 115 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا فروشی یامعاوضه شاهنامه۷۶

Razavi Khorasan Province, Mashhad, شاهنامه 1، Iran

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ بسیار شیک و زیبا

گلمکان، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 90 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

فروش باغ ویلا

Mashhad, بلوار توس، Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا نوساز

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ و ویلا بلوار شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

530,000,000 تومان

باغ ویلا فروشی سه راه فردوسی

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

530,000,000 تومان

زیربنا: 75 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,300,000,000 تومان

باغ ویلا در عسگریه

عسکریه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 260 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,300,000,000 تومان

زیربنا: 260 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

ویلایی در چناران

چناران، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ شیک سه راه فردوسی

دهشک، South Khorasan Province, Iran

زیربنا: 40 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 40 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

فروش ویلا شیک روبروی کاهو

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

500,000,000 تومان

باغ ویلای فروشی

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

500,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ بامجوزگلخانه

گلبهار، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ

1 هفته قبل

1 هفته قبل

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

1 هفته قبل