محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:

34 دقیقه قبل

102,000,000 تومان
102,000,000 تومان

باغ ویلا

34 دقیقه قبل

150,000,000 تومان
150,000,000 تومان

34 دقیقه قبل

700,000,000 تومان

باغ ویلا

34 دقیقه قبل

700,000,000 تومان

باغ ویلا

34 دقیقه قبل

100,000,000 تومان

باغ

34 دقیقه قبل

100,000,000 تومان

34 دقیقه قبل

34 دقیقه قبل

200,000,000 تومان

باغ ویلا

34 دقیقه قبل

200,000,000 تومان

باغ ویلا

34 دقیقه قبل

745,000,000 تومان

باغ ویلا

34 دقیقه قبل

745,000,000 تومان

باغ ویلا

34 دقیقه قبل

950,000,000 تومان

فروش باغ ویلا در مجتمع گلستان

Razavi Khorasan Province, Chenaran, جاده چناران، Iran

باغ ویلا

1 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

655,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

1 روز قبل

655,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

495,000,000 تومان
495,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

600,000,000 تومان

ویلا باغ ۵۰۰ متر

مشهد بلوارفردوسی

باغ ویلا

1 روز قبل

600,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

30,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

30,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلا

1 روز قبل

باغ ویلا

1 روز قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,250,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,250,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,310,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,310,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

4,000,000,000 تومان

ویلا فوق در چاهشک

مشهد بلوار فردوسی

باغ ویلا

1 روز قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

65,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

65,000,000 تومان

باغ ویلا

1 روز قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

2,300,000,000 تومان

باغ ویلا عسگریه ۱۰۰۰ متر فول صفر مهندسی ساز

Razavi Khorasan Province, مشهد، District 11, بلوار دانشجو، Iran

باغ ویلا

3 روز قبل

2,300,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

۶۵۰متر ویلایی جنوبی اوایل کلاهدوز

Razavi Khorasan Province, مشهد، خیابان احمدآباد 1، Iran

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

315,000,000 تومان

باغ ویلایی

مشهد بلوار توس

باغ ویلا

3 روز قبل

315,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

550,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

550,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

40,000,000 تومان
baghovilla.com
40,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

690,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

690,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

1,250,000,000 تومان

باغ

3 روز قبل

1,250,000,000 تومان

3 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

باغ ویلا

4 روز قبل

750,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

750,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

3,000,000,000 تومان
3,000,000,000 تومان

4 روز قبل

125,000,000 تومان

۵۰۰ متری باغی شاندیز حاشیه خیابان اصلی

Razavi Khorasan Province, Mashhad, مشهد-شانديز، Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

125,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

1,550,000,000 تومان

فروش باغ ویلا در مجتمع بوستان کاهو

Razavi Khorasan Province, مشهد، Abkuh, بلوار فردوسی، Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

1,550,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

150,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

150,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

530,000,000 تومان

ویلایی۱۰۰۰متری ملکی صفر و نوساز ۲معبر

Razavi Khorasan Province, مشهد، بلوار توس، Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

530,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

150,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

150,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

1,500,000,000 تومان
baghovilla.com
1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

باغ ویلا

5 روز قبل

600,000,000 تومان
600,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

570,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

570,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

6 روز قبل

2,000,000,000 تومان
2,000,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

65,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ

6 روز قبل

65,000,000 تومان

6 روز قبل

ویلا باغ

مشهد امام رضا

باغ ویلا

6 روز قبل

باغ ویلا

6 روز قبل

625,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

625,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل


MahanVilla.com