محدوده قیمت: از: تا

مقایسه

چیدمان:
280,000,000 تومان

باغ ویلا شاهنامه ۷۶

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

280,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

450,000,000 تومان
450,000,000 تومان

باغ ویلا

13 ساعت قبل

زیربنا: 35 متر مربع

باغ

13 ساعت قبل

زیربنا: 35 متر مربع

باغ

13 ساعت قبل

300,000,000 تومان

فروش و معاوضه باغ ویلا

‫شهرک ناظریه‬‎، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

13 ساعت قبل

300,000,000 تومان

باغ ویلا

13 ساعت قبل

300,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ

13 ساعت قبل

300,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ

13 ساعت قبل

1,150,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

1,150,000,000 تومان

زیربنا: 150 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

75,000,000 تومان

زیربنا: 40 متر مربع

باغ

13 ساعت قبل

75,000,000 تومان

زیربنا: 40 متر مربع

باغ

13 ساعت قبل

120,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ

13 ساعت قبل

120,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ

13 ساعت قبل

1,300,000,000 تومان
1,300,000,000 تومان

13 ساعت قبل

220,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

220,000,000 تومان

زیربنا: 60 متر مربع

باغ ویلا

13 ساعت قبل

420,000,000 تومان

فروش باغ ویلا

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

2 روز قبل

420,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

250,000,000 تومان

زیربنا: 35 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

250,000,000 تومان

زیربنا: 35 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

9,379,420,573 تومان

باغچه ۴۰۰ متر جاده کاهو

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ

2 روز قبل

9,379,420,573 تومان

2 روز قبل

925,000,000 تومان

باغ ۳۷۰۰متری,دولت آباد

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ

2 روز قبل

925,000,000 تومان

2 روز قبل

650,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

650,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

850,000,000 تومان

ویلا

2 روز قبل

850,000,000 تومان

2 روز قبل

450,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

450,000,000 تومان

زیربنا: 230 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

37,000,000 تومان

باغ وویلا

آرامگاه فردوسی، Tous, Iran

باغ ویلا

2 روز قبل

37,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

باغ حاشیه جاده سنتو

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 60 متر مربع

باغ

2 روز قبل

زیربنا: 60 متر مربع

باغ

2 روز قبل

2,800,000,000 تومان

ویلا فروشی چاهشک

چاهشک، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 180 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

2,800,000,000 تومان

زیربنا: 180 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

420,000,000 تومان

فروش باغ

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ

2 روز قبل

420,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر مربع

باغ

2 روز قبل

300,000,000 تومان

باغ عسگریه سند دار

عسکریه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 90 متر مربع

باغ

2 روز قبل

300,000,000 تومان

زیربنا: 90 متر مربع

باغ

2 روز قبل

240,000,000 تومان

باغ‌ در شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

240,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

2 روز قبل

39,000,000 تومان
39,000,000 تومان

2 روز قبل

زیربنا: 130 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 130 متر مربع

باغ ویلا

4 روز قبل

365,000,000 تومان

باغ ۵۰۰ متری واقع در شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

باغ

4 روز قبل

365,000,000 تومان

4 روز قبل

140,000,000 تومان

باغ

4 روز قبل

140,000,000 تومان

4 روز قبل

290,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

290,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

ویلا درخت بید

طرقبه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 200 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

زیربنا: 200 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

390,000,000 تومان

ویلا ۴۰۰ متر منطقه کاهو

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 70 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

390,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

92,000,000 تومان

باغ

4 روز قبل

92,000,000 تومان

4 روز قبل

280,000,000 تومان

باغ،شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

باغ

4 روز قبل

280,000,000 تومان

4 روز قبل

150,000,000 تومان

باغ ملکی شاهنامه۸۰ جاده گوارشک

Razavi Khorasan Province, Tous, گوارشک، Iran

باغ

4 روز قبل

150,000,000 تومان

4 روز قبل

180,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

180,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر مربع

ویلا

4 روز قبل

650,000,000 تومان

باغ درعسکریه

عسکریه، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 140 متر مربع

باغ

5 روز قبل

650,000,000 تومان

زیربنا: 140 متر مربع

باغ

5 روز قبل

باغ ۵۰۰۰ متری در بلوار فردوسی شاهنامه ۱۴

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

باغ

6 روز قبل

6 روز قبل

باغ شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

باغ

6 روز قبل

6 روز قبل

720,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

720,000,000 تومان

زیربنا: 70 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

باغ واقع در‌ دولت آباد

گلمکان، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ

6 روز قبل

6 روز قبل

560,000,000 تومان

باغ سیدان کاهو پشت شاندیز

کاهو، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

560,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

500,000,000 تومان

باغ

6 روز قبل

500,000,000 تومان

6 روز قبل

270,000,000 تومان

باغ باصفا در شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

270,000,000 تومان

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

270,000,000 تومان

باغ ویلا شاهنامه ۳۶

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

270,000,000 تومان

زیربنا: 100 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

زیربنا: 80 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

350,000,000 تومان

باغ ویلا توس ۹۷

Razavi Khorasan Province, بلوار توس، Iran

زیربنا: 50 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

350,000,000 تومان

زیربنا: 50 متر مربع

باغ ویلا

6 روز قبل

باغ ویلا۶هزار متری

زاک، Razavi Khorasan Province, Iran

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

زیربنا: 120 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

1,000,000,000 تومان
1,000,000,000 تومان

زیربنا: 40 متر مربع

باغ

7 روز قبل

1,200,000,000 تومان

زیربنا: 420 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

1,200,000,000 تومان

زیربنا: 420 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

580,000,000 تومان

ویلایی دوبلکس ۱۱۰۰متری شاهنامه

Razavi Khorasan Province, Chahar Borj, بلوار شاهنامه، Iran

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

580,000,000 تومان

زیربنا: 110 متر مربع

باغ ویلا

7 روز قبل

185,000,000 تومان

زمین دور دیوار برای باغ

شاندیز، Razavi Khorasan Province, Iran

زمین

7 روز قبل

185,000,000 تومان

7 روز قبل


MahanVilla.com