مقایسه

sarvestan

گروه مشاورین سروستان با کادری مجرب و کاردان در حوزه باغ ویلا توانسته است نیازهای گسترده مشتریان خود را به خوبی تامین کند و در راستای خرید و فروش باغ ویلاهای لوکس و اکازیون با قیمت های مناسب در خدمت همشهریان عزیز باشد

تماس با sarvestan

800,000,000 تومان

2 روز قبل

300,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

300,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

2 روز قبل

2 روز قبل

600,000,000 تومان
600,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

155,000,000 تومان

زمین دور دیوار با آب

آدرس بعد آرامگاه فردوسی روستای ماریان

باغ ویلا

2 روز قبل

155,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

1,800,000,000 تومان
1,800,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

900,000,000 تومان

2 روز قبل

2 روز قبل

710,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

710,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

820,000,000 تومان
820,000,000 تومان

باغ ویلا

2 روز قبل

3 روز قبل

820,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

820,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

3 روز قبل

800,000,000 تومان
800,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

باغ ویلا

3 روز قبل

7,200,000,000 تومان
7,200,000,000 تومان

باغ ویلا

3 روز قبل

550,000,000 تومان

3 روز قبل

650,000,000 تومان
650,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

64,000,000 تومان
64,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

345,000,000 تومان

4 روز قبل

900,000,000 تومان

4 روز قبل

750,000,000 تومان

باغ ویلا فروشی در رودخانه ی رادکان

روستای رادکان، Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

4 روز قبل

750,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

150,000,000 تومان
150,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

220,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

220,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

4 روز قبل

570,000,000 تومان
570,000,000 تومان

باغ ویلا

4 روز قبل

5 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

5 روز قبل

750,000,000 تومان
750,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

2,350,000,000 تومان
2,350,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

420,000,000 تومان
420,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

2,400,000,000 تومان
2,400,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

1,300,000,000 تومان
1,300,000,000 تومان

باغ ویلا

5 روز قبل

5 روز قبل

650,000,000 تومان

6 روز قبل

6 روز قبل

1,500,000,000 تومان
1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

600,000,000 تومان
600,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

155,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

155,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

3,200,000,000 تومان
3,200,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

800,000,000 تومان
800,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

270,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

270,000,000 تومان

باغ ویلا

6 روز قبل

7 روز قبل

7 روز قبل

7 روز قبل

530,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

530,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

2,000,000,000 تومان
2,000,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

160,000,000 تومان

7 روز قبل

450,000,000 تومان
450,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

1,300,000,000 تومان
1,300,000,000 تومان

باغ ویلا

7 روز قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

650,000,000 تومان
650,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

420,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

420,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

950,000,000 تومان
950,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

800,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

800,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

900,000,000 تومان
900,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

4,500,000,000 تومان
4,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,200,000,000 تومان
1,200,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

6,000,000,000 تومان
6,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

اجاره باغ ویلا

سه راه فردوسی بولوار شاهنامه ۳۵ مجتمع ویلایی بهارستان

باغ ویلا

1 هفته قبل

باغ ویلا

1 هفته قبل

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1 هفته قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

2,500,000,000 تومان
2,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1 هفته قبل

2,500,000,000 تومان
2,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

1 هفته قبل

500,000,000 تومان
500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

550,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

550,000,000 تومان

باغ ویلا

1 هفته قبل

40,000,000 تومان
40,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

280,000,000 تومان
280,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,800,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,800,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

700,000,000 تومان

باغ

2 هفته قبل

700,000,000 تومان

2 هفته قبل

520,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

2 هفته قبل

520,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

320,000,000 تومان
320,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

8,000,000,000 تومان

2 هفته قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

3,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

750,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

750,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2,800,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

2 هفته قبل

2,800,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

600,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

600,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2 هفته قبل

2,200,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2,200,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2 هفته قبل

580,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

580,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

211,000,000 تومان

باغ ویلا ۶۰۰متری شیک روی خط بافت روستا

آرامگاه فردوسی ۸ کیلومتر بعد روستای ماریان

باغ ویلا

2 هفته قبل

211,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

5,000,000,000 تومان
5,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

680,000,000 تومان
680,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

900,000,000 تومان
900,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2,600,000,000 تومان
2,600,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2 هفته قبل

2 هفته قبل

780,000,000 تومان
780,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2,800,000,000 تومان
2,800,000,000 تومان

2 هفته قبل

2 هفته قبل

470,000,000 تومان
470,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

220,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

220,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

2 هفته قبل

4,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

4,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

370,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

370,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

535,000,000 تومان

باغ ویلا معاوضه

پیچ ساغروان / دور برگردان کاهو / نرسیده به پمپ بنزین / جاده گوهردشت ( سیدان قدیم)

باغ ویلا

2 هفته قبل

535,000,000 تومان

باغ ویلا

2 هفته قبل

310,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

310,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

950,000,000 تومان
950,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

650,000,000 تومان
650,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3 هفته قبل

680,000,000 تومان

3 هفته قبل

680,000,001 تومان
680,000,001 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

460,000,000 تومان
460,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

395,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

395,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3 هفته قبل

280,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

280,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

445,000,000 تومان

باغ ویلا شیک با سند فول

۹کیلومتر بعد از آرامگاه فردوسی روستای خرق

باغ ویلا

3 هفته قبل

445,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3 هفته قبل

155,000,000 تومان
155,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

260,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

260,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3,000,000,000 تومان
3,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

680,000,000 تومان
680,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

900,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

900,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

750,000,000 تومان

3 هفته قبل

1,500,000,000 تومان
1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

1,650,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

1,650,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

1,100,000,000 تومان

ویلایی ۱۲۵ متری

Tous, Razavi Khorasan Province, Iran

باغ ویلا

3 هفته قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

400,000,000 تومان
400,000,000 تومان

3 هفته قبل

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

3 هفته قبل

770,000,000 تومان

3 هفته قبل

3 هفته قبل

2,300,000,000 تومان

باغ

3 هفته قبل

2,300,000,000 تومان

3 هفته قبل

540,000,000 تومان

باغ

3 هفته قبل

540,000,000 تومان

3 هفته قبل

باغ ویلا ۵۰۰متری

جاده سنتو روبروی چهارفصل

باغ ویلا

3 هفته قبل

باغ ویلا

3 هفته قبل

3,150,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3,150,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3 هفته قبل

600,000,000 تومان

باغ ویلا ١٠٠٠متری

کیلومتر ٢٥ جاده مشهد به گلبهار قبل پیچ ساغروان روستای چهچه

باغ ویلا

3 هفته قبل

600,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

650,000,000 تومان
650,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

490,000,000 تومان
490,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3 هفته قبل

520,000,000 تومان

3 هفته قبل

1,100,000,000 تومان

ویلا ۱۰۵۰متر باغ معاوضه با.

جاده آسیایی کیلومتر 20نرسیده به گلمکان جاده دولت آباد مسیر پیست اسکی شیر باد کیلومتر 3نگارستان 2باغستان گلاره

باغ ویلا

3 هفته قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

380,000,000 تومان
380,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

300,000,000 تومان
300,000,000 تومان

باغ ویلا

3 هفته قبل

3 هفته قبل

259,800,000 تومان

ه خیابانه ۸متری موادرس روستای خین عرب

Razavi Khorasan Province, Mashhad, Fath Abad, جاده خین عرب، Iran

باغ ویلا

4 هفته قبل

259,800,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

65,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

65,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

8,400,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

8,400,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

200,000,000 تومان
200,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

899,999,999 تومان
899,999,999 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

900,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

900,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

899,999,999 تومان

4 هفته قبل

900,000,000 تومان

4 هفته قبل

900,000,000 تومان

4 هفته قبل

450,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

450,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

450,000,000 تومان

4 هفته قبل

450,000,000 تومان

4 هفته قبل

390,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

390,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

980,000,000 تومان

ویلا باغ

عسکریه بعد پدس راه قاسم اباد ک ۱۰ تا ۱۵ دقه راهه

باغ ویلا

4 هفته قبل

980,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

390,000,000 تومان

4 هفته قبل

390,000,000 تومان

4 هفته قبل

980,000,000 تومان

ویلا باغ

عسکریه بعد پدس راه قاسم اباد ک ۱۰ تا ۱۵ دقه راهه

4 هفته قبل

980,000,000 تومان

4 هفته قبل

2,300,000,000 تومان

4 هفته قبل

2,300,000,000 تومان

4 هفته قبل

1,200,000,000 تومان
1,200,000,000 تومان

4 هفته قبل

1,200,000,000 تومان
1,200,000,000 تومان

4 هفته قبل

1,200,000,000 تومان
1,200,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

900,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

900,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

1,200,000,000 تومان

4 هفته قبل

900,000,000 تومان

4 هفته قبل

900,000,000 تومان

4 هفته قبل

1,600,000,001 تومان

باغ ویلا

نتهای ثامن 7. انتهای ولیعصر 23 داخل بافت مسکونی روستا

باغ ویلا

4 هفته قبل

1,600,000,001 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

1,600,000,001 تومان

باغ ویلا

نتهای ثامن 7. انتهای ولیعصر 23 داخل بافت مسکونی روستا

4 هفته قبل

1,600,000,001 تومان

4 هفته قبل

380,000,000 تومان
380,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

4 هفته قبل

800,000,000 تومان
800,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

220,000,000 تومان

باغ ویلا مبله ۱۴۵۰متر

جاده کلات ۳۵کیلومتری مشهد، روستای گوجگی○

باغ ویلا

4 هفته قبل

220,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

850,000,000 تومان

4 هفته قبل

4 هفته قبل

2,900,000,000 تومان

باغ ویلا مجتمع اقاقیا امتیازات کامل

حدفاصل چهارراه محمد و خان سعادت

باغ ویلا

4 هفته قبل

2,900,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

775,000,000 تومان
775,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

13,500,000,000 تومان
13,500,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

70,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

70,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

1,400,000,005 تومان
1,400,000,005 تومان

4 هفته قبل

4 هفته قبل

1,650,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

1,650,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

4 هفته قبل

585,000,000 تومان
585,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

195,000,000 تومان
195,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

1,600,000,000 تومان
1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

4 هفته قبل

830,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

830,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

4 هفته قبل

850,000,000 تومان

4 هفته قبل

1,600,000,000 تومان
1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

870,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

870,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

380,000,000 تومان

1 ماه قبل

1 ماه قبل

450,000,000 تومان

باغ ویلاملکی ۱۰۵۰متر

ازروبه روی شاهنامه زندان هارونیه 7کیلومترازتوس

باغ

1 ماه قبل

450,000,000 تومان

1 ماه قبل

750,000,000 تومان

دارای آب شرب مستقل برق مشترک جسبیده به بافت روستا

جاده آسیایی روبروی شهرک فناوری‌های برتر روستای کورده

باغ ویلا

1 ماه قبل

750,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

4,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1,700,000,000 تومان
1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

650,000,000 تومان
650,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

650,000,000 تومان
650,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

849,999,998 تومان
849,999,998 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1 ماه قبل

21,000,000,000 تومان
21,000,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

150,000,000 تومان
150,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

2,200,000,000 تومان
baghovilla.com

ویلا &&&۱۰۰۰متری &&

بزرگراه بعد از چهار فصل .کاهو . مجتمع ۴۸۰ ویلایی بهارستان

باغ ویلا

1 ماه قبل

2,200,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

9,151,195,292 تومان
9,151,195,292 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

400,000,000 تومان
400,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

450,000,000 تومان
450,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

490,000,000 تومان
490,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,500,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

1 ماه قبل

3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

550,000,000 تومان

1 ماه قبل

645,000,000 تومان

باغ میوه ۶۵۰۰ متر، ۲ کله

ردستای گناباد در حدود 10کیلومتری مشهد_گلبهار

باغ ویلا

1 ماه قبل

645,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

1 ماه قبل

180,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

180,000,000 تومان

باغ ویلا

1 ماه قبل

600,000,000 تومان

1 ماه قبل

470,000,000 تومان