مقایسه

sarvestan

گروه مشاورین سروستان با کادری مجرب و کاردان در حوزه باغ ویلا توانسته است نیازهای گسترده مشتریان خود را به خوبی تامین کند و در راستای خرید و فروش باغ ویلاهای لوکس و اکازیون با قیمت های مناسب در خدمت همشهریان عزیز باشد

تماس با sarvestan

5,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

5,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 هفته قبل

2 ماه قبل

2 ماه قبل

415,000,000 تومان
415,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

2 ماه قبل

3,900,000,000 تومان

باغ ویلا ۹۰۰متری دو خواب صفر

بعد از سه راهی فردوسی روبروی روستای رضویه داخل مجتمع رضوان

باغ ویلا

2 ماه قبل

3,900,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

900,000,000 تومان
900,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

1,600,000,000 تومان
1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

باغ ویلا۵۰۰مترشاهنامه

آدرس:میدان هفت خوان شاهنامه۱۴ کنارکاشی فیروزه

باغ ویلا

2 ماه قبل

باغ ویلا

2 ماه قبل

2,500,000,000 تومان

شاهنامه۱۸ فول امکانات

Razavi Khorasan Province, Mashhad, شاهنامه 18، Iran

باغ ویلا

2 ماه قبل

2,500,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

790,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

790,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

425,000,000 تومان
425,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

1,550,000,000 تومان
1,550,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

950,000,000 تومان
950,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

245,000,000 تومان
245,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

8,200,000,000 تومان
8,200,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

990,000,000 تومان
990,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

490,000,000 تومان

2 ماه قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

1,900,000,000 تومان

ویلا شاندیز

Razavi Khorasan Province, Mashhad, امام رضا 12، Iran

باغ ویلا

2 ماه قبل

1,900,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

1,670,000,000 تومان
1,670,000,000 تومان

باغ ویلا

2 ماه قبل

1,200,000,000 تومان
1,200,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,100,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

3 ماه قبل

1,100,000,000 تومان
1,100,000,000 تومان

3 ماه قبل

3 ماه قبل

350,000,000 تومان

3 ماه قبل

720,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

720,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

980,000,000 تومان
980,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

370,000,000 تومان
370,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

3 ماه قبل

2,550,000,000 تومان

3 ماه قبل

500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

3 ماه قبل

500,000,000 تومان
500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

450,000,000 تومان

۱۳۰۰متر باغ اماده با اب قنات دوکله با درخت

Hamadan Province, Tajabad-e Sofla, شاهنامه، پلاک 69, Iran

باغ ویلا

3 ماه قبل

450,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

970,000,000 تومان
970,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

4,000,000,000 تومان
4,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

270,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

270,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,800,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,800,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

850,000,000 تومان

3 ماه قبل

480,000,000 تومان
480,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

3 ماه قبل

۵۳۰متر زمین برای باغ ویلا در(کد۲۵۶۱)

Lorestan Province, Kuhdasht, شاهنامه یکم، پلاک 69, Iran

باغ ویلا

3 ماه قبل

باغ ویلا

3 ماه قبل

480,000,000 تومان

باغ

3 ماه قبل

480,000,000 تومان

3 ماه قبل

1,200,000,000 تومان

باغ

3 ماه قبل

1,200,000,000 تومان

3 ماه قبل

950,000,000 تومان
950,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,000,000,000 تومان

3 ماه قبل

3 ماه قبل

ویلا ۲۰۰۰متری شاهنامه۶۹(کد۲۵۴۹)

Lorestan Province, Kuhdasht, شاهنامه یکم، پلاک 69, Iran

باغ ویلا

3 ماه قبل

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,400,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا//۱۳۰۰متری//شاهنامه۳۶(کد۲۵۵۰)

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، پلاک 36, Iran

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,400,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

200,000,000 تومان

3 ماه قبل

1,000,000,000 تومان
1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

950,000,000 تومان
baghovilla.com

١٠٠٠ متر سند شش دنگ شاهنامه ٣۶(کد۲۵۵۳)

شاهنامه ٣٦ شافیل روبروی مجتع دانشگاه فردوسی

باغ ویلا

3 ماه قبل

950,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

3,600,000,000 تومان

باغ ویلا ۱۰۰۰متری شاه نامه(کد۲۵۴۵)

سه راهی فردوسی اولین میدان سمت چپ حاشیه جاده قدیم قوچان روبروی روستای رضویه داخل مجتمع رضوان

باغ ویلا

3 ماه قبل

3,600,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

350,000,000 تومان
baghovilla.com

3 ماه قبل

1,200,000,000 تومان
baghovilla.com
1,200,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

باغ ۱۵۰۰ متری واقع در توس(کد۲۵۴۲)

Razavi Khorasan Province, Mashhad, خیابان توس 97، Iran

باغ

3 ماه قبل

3 ماه قبل

3 ماه قبل

76,000 تومان
baghovilla.com

3 ماه قبل

2,250,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

3 ماه قبل

2,250,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

1,450,000,000 تومان
baghovilla.com
1,450,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

295,000,000 تومان

باغ ویلا مسکونی شهرک بهار

ادرس اخر خین عرب شهرک بهار بهار ۴۰ کوچه گلایل3

باغ ویلا

3 ماه قبل

295,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

2,300,000,000 تومان
2,300,000,000 تومان

باغ ویلا

3 ماه قبل

950,000,000 تومان

3 ماه قبل

3 ماه قبل

880,000,000 تومان

4 ماه قبل

1,600,000,000 تومان
1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

پیچ ساغروان مابین جاده سنتو و جاده قدیم داخل مجموعه پاتریس۲

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,200,000,000 تومان
1,200,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

2,100,000,000 تومان
baghovilla.com
2,100,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,300,000,000 تومان

4 ماه قبل

3,500,000,000 تومان
3,500,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

4 ماه قبل

1,750,000,000 تومان
1,750,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

750,000,000 تومان
baghovilla.com
750,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

920,000,000 تومان
baghovilla.com
920,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

500,000,000 تومان

4 ماه قبل

20,000,000,000 تومان
baghovilla.com
20,000,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

5,000,000 تومان

4 ماه قبل

3,500,000,000 تومان
3,500,000,000 تومان

4 ماه قبل

4 ماه قبل

1,100,000,000 تومان
1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

620,000,000 تومان
620,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,250,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,250,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,350,000,000 تومان

4 ماه قبل

4 ماه قبل

4 ماه قبل

2,300,000,000 تومان

4 ماه قبل

1,400,000,000 تومان

4 ماه قبل

4 ماه قبل

900,000,000 تومان

4 ماه قبل

1,650,000,000 تومان
1,650,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

150,000,000 تومان
baghovilla.com

4 ماه قبل

650,000,000 تومان
baghovilla.com

4 ماه قبل

800,000,000 تومان
800,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

4 ماه قبل

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

4 ماه قبل

4 ماه قبل

ویلا.باغ.۱۳۰۰متر واقع درشاهنامه۳۶موقعیت مکانی(کد۲۶۶۹)

لوار شاهنامه شاهنامه ۳۶ خیابان سهراب(شافیل

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا مجتمع زیتون(کد۲۴۶۶)

جاده سنتو،ابتدا جاده دولت آباد سمت چپ مجتمع زیتون

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

1,520,000,000 تومان
1,520,000,000 تومان

باغ ویلا

4 ماه قبل

4 ماه قبل

باغ ویلا مجلل مبله رضویه(کد۲۴۴۸)

Razavi Khorasan Province, Mashhad, مشهد،کیلومتر ۱۷ بزرگراه آسیایی،بعد از سه راه فردوسی، کوچه شهید یزدی کارخانه گندم دشت، Iran

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

4,200,000,000 تومان
baghovilla.com

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

باغ ویلا

4 ماه قبل

4 ماه قبل

5 ماه قبل

800,000,000 تومان
800,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

5 ماه قبل

880,000,000,000 تومان

باغ ویلا ۶۰۰متر یکخواب شاهنامه(کد۲۴۴۰)

شاهنامه۱۴ کنارکاشی فیروزه خیابان بهارستان احمدآباد

باغ ویلا

5 ماه قبل

880,000,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا ۸۳۶متر با انباری در شاهنامه(کد۲۴۴۲)

شاهنامه ۱۸ احمد آباد ۱ بعثت ۱۲ مینو۷ درب اول سمت راست

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا امتیازات کامل شاهنامه(کد۲۴۳۵)

Razavi Khorasan Province, Mashhad, بلوار شاهنامه، Iran

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

2,200,000,000 تومان

باغ ویلا محیطی آرام شاهنامه(کد۲۴۳۸)

Isfahan Province, Natanz, خیابان شهید شعبانی، Iran

باغ ویلا

5 ماه قبل

2,200,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

8,000,000,000 تومان
baghovilla.com

ویلایی شاهنامه ۱۴(کد۲۴۳۷)

بلوار شاهنامه شاهنامه 14

باغ

5 ماه قبل

8,000,000,000 تومان

5 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

ویلا(کد۲۴۳۴)

شاهنامه35 روستای شعبانی

باغ ویلا

5 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

600,000,000 تومان
600,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

400,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

125,000,000 تومان

۶۰۰متر آب برق گاز سندشاهنامه ویلاسازی سرمایه گذاری(کد۲۴۲۸)

آدرس جاده سنتو ۳ راه فردوسی شاهنامه ۸۰ جاده گوارشک

باغ ویلا

5 ماه قبل

125,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

65,000,000 تومان

زمین سند شیش دانگ بلوار شاهنامه(کد۲۴۳۱)

ادرس:بلوار شاهنامه شاهنامه 69 هفت کیلومتر بعد از ارامگاه فردوسی

باغ ویلا

5 ماه قبل

65,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا اجاره شاهنامه ١۴

بلوار شاهنامه شاهنامه 14

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

1,270,000,000 تومان
1,270,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

990,000,000 تومان

5 ماه قبل

1,000,000,000 تومان
1,000,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

670,000,000 تومان

باغ ویلا شاهنامه ملک(کد۲۴۲۲)

شاهنامه 76 محمد اباد قدس 12

باغ ویلا

5 ماه قبل

670,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

5,500,000,000 تومان
5,500,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

5 ماه قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

1,100,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

170,000,000 تومان
baghovilla.com

باغ ویلا

5 ماه قبل

170,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

700,000,000 تومان
700,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

5 ماه قبل

1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

1,600,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

170,000,000 تومان
baghovilla.com

زمین

5 ماه قبل

170,000,000 تومان

5 ماه قبل

750,000,000 تومان
750,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

۸۰۰ متر شاهنامه ۳۶(کد۲۴۱۲)

بلوار شاهنامه شاهنامه 36

باغ ویلا

5 ماه قبل

1,500,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا ۱۲۰۰متری مبله(کد۲۴۱۰)

آدرس شاهنامه ۶۹ هفت کیلومتربعدازآرامگاه روستای ماریان

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

470,000,000 تومان

باغ ۶۲۰ متر زیر بنا ۴۰ متر توس ۹۷(کد۲۴۱۱)

بلوار توس توس ۹۷ روستای خین بهارستان ۲/۲۶

باغ ویلا

5 ماه قبل

470,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

1,700,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

550,000,000 تومان

باغ فروشی جاده سنتو (کد۲۴۰۹)

آدرس جاده سنتو رضویه رضویه ۳

باغ ویلا

5 ماه قبل

550,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

5 ماه قبل

5 ماه قبل

6,000,000,000 تومان
baghovilla.com
6,000,000,000 تومان

5 ماه قبل

2,700,000,000 تومان

باغ ویلا ۷۰۰ متر‌ بهارستان(کد۲۴۰۵)

ادرس : جاده سنتو _ بهارستان داخل مجتمع

باغ ویلا

5 ماه قبل

2,700,000,000 تومان

باغ ویلا

5 ماه قبل

خانه ویلا داخل شاهنامه(کد۲۴۰۴)

ادرس شاهنامه69ارامگاه فردوسی 7کیلومتر بعد ارامگاه روستای ماریان

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا

5 ماه قبل

باغ ویلا فروشی(کد۲۴۰۳)

چاهشک انتهای باغبان 10 کوچه اقاقیا

باغ

5 ماه قبل

5 ماه قبل

5 ماه قبل

باغ ویلا ۵۰۰متر زمین دور دیوار شاهنامه ۳۶(کد۲۴۰۲)

آدرس شاهنامه 36 بعد از کوچه پهلوانان.......

زمین

5 ماه قبل

5 ماه قبل