مقایسه

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا جنگلی پلکانی

شاندیز/ابتدای روستای ابراهیم خان

باغ ویلا

۵ دقیقه قبل

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۵ دقیقه قبل

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

شاهنامه ۷۶/دهشک/خیابان شقایق شمال

باغ ویلا

۲ ساعت قبل

۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ ساعت قبل

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا در ارغوان

ازادی ۱۱۱/توس ۷۵/سه راه دانش/مجتمع ارغوان

باغ ویلا

۳ ساعت قبل

۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۳ ساعت قبل

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا در شاهنامه

شاهنامه ۶۹/فاصله ۸ کیلومتر پشت ارامگاه/روستای خرق

باغ ویلا

۵ ساعت قبل

۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۵ ساعت قبل

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا در مجتمع باران

چهار راه عسگریه/مجتمع باران/میلان اول دو نبش

باغ ویلا

۷ ساعت قبل

۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۷ ساعت قبل

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

شاهنامه ۶۷/مجتمع ویلایی کوروش

باغ ویلا

۲ روز قبل

۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا مهدیس

منطقه دوازده شهرداری/چهار برج

باغ ویلا

۲ روز قبل

۴,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

عسگریه/بازمرگان/خیابان لاله

باغ ویلا

۲ روز قبل

۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۷ ماه قبل

۳۰۰,۰۰۰ تومان

۷ ماه قبل

MahanVilla.com