مقایسه

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

هتل نیمه ساز(شهرک‌صنعتی توس)

Razavi Khorasan Province, مشهد، جاده شهرک صنعتی توس، Iran

باغ ویلا

۲ روز قبل

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

ویلا نیمه ساز(شهرک‌صنعتی توس)

Razavi Khorasan Province, مشهد، جاده شهرک صنعتی توس، Iran

باغ ویلا

۲ روز قبل

۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۲ روز قبل

۲ روز قبل

۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

زمین دور دیوار با آب

آدرس بعد آرامگاه فردوسی روستای ماریان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان

باغ ویلا

۲ روز قبل

۷ روز قبل

اجاره باغ ویلا

سه راه فردوسی بولوار شاهنامه ۳۵ مجتمع ویلایی بهارستان

باغ ویلا

۱ هفته قبل

باغ ویلا

۱ هفته قبل

۳ هفته قبل

MahanVilla.com